Rešenja za sigurnost IP kamerama i softverima sa inteligentnim funkcijama

NVMS Client
February 27, 2017
Bežična LCD tastatura sa Ricochet Mesh Tehnologijom
Bežična LCD tastatura sa Ricochet Mesh Tehnologijom
July 10, 2017

Rešenja za sigurnost sa IP kamerama i softverima s inteligentnim funkcijama koja nudi RAK SECURITY, imaju široku primenu u industriji i industrijskim objektima, proizvodnji, magacinima, šoping centrima,itd.

Inteligentne funkcije su sledeće:

Detekcija razfokusiranja (Defocus Detection) – funkcija omogućava detekciju bez slike koja je fokusirana i koja je zamagljena i mutna. Funkcija može da aktivira snimanje, snapshot – snimak i alarm u zavisnosti od rezultata i podešavanja .

Presečena linija (Tripwire) – aktivira alarm prilikom pročaska kroz virtuelnu liniju u pravcu koji je postavljen da otkrije. Može biti jednosmerna ili dvosmerna.

Narušavanje perimetra (Intrusion) – aktivira alarm prilikom ulaska/izlaska/prolaska kroz određenu zonu, koja je određena za štićenu. Funkcija može aktivirati zapis, snapshot – snimak i alarm u zavisnosti od rezultata i podešavanja.

Napušteni/Izgubljeni objekti (Object Abandoned/Missing) –  funkcija prati napuštene ili izgubljene objekte u određenom vremenskom period u zavisnosti od podešavanja. Funkcija može aktivirati zapis, snapshot – snimak i alarm u zavisnosti od rezultata i podešavanja . .

Prepoznavanje lica ( Face Detection) – Funkcija prepoznavanja lica može da aktivira  zapis, snapshot – snimak i alarm u zavisnosti od rezultata i podešavanja. Takođe,slika i snimak mogu biti upotrebljeni i za druge analize