Kućište
TS-806AHB

Kućište TS-805AHB
May 13, 2013
Kućište TS-807AHB
May 13, 2013

Broj artikla: TS-806AHB Vrsta

– Аluminijumsko kućište za spoljašnju montažu s grejačem i ventilacijom,
– IP 66,
– 140 x 112 x 00mm,
– bočno otvaranje,
– bez nosača.
– Mogućnost skrivenog vođenja kablova.
– Predviđen za nosače TS-609/TS-601.