Adresabilna centrala
FC721-ZZ

Sirena MG-6610
October 16, 2013
Adresabilna centrala FC721-YZ
October 16, 2013

Proizvođač: Siemens, Nemačka

siemens

– Kompaktna adresabilna centrala sa 1 petljom i kontrolom za 126 adresabilnih uređaja.
– Mrežni interfejs za daljinski pristup i kontrolu.
– Kompatibilna sa Cerberus PRO FD720 serijom detektora.
– Stand Alone režim rada.
– Podrška za dve grane adresne petlje