N9000 V1.3.X

NVMS2.0
TVT NVMS2.0: Integrisan, fleksibilan, zasnovan na primeni tehnologije veštačke inteligencije AI+
September 13, 2018
Partnerski cenovnik Protivprovalni sistemi
Partnerski cenovnik – Protivprovalni sistemi
January 18, 2019

Ponosimo se saznanjem da utisci ukazuju na to da su naši dvr/nvr-ovi veoma popularni među instalaterima i kosrisnicima. Naročito nakon ugradnje novog GUI sistema, doživljaj korisnika je potpuno drugačiji.

Upoznajmo poslednje moćne nadogradnje NVMS90000: V1.3.X.

KARAKTERISTIKE

PREPOZNAVANJE LICA

Podržava funkcije za prepoznavanje lica, uključujući detekciju lica, raspoznavanje, pretragu, inteligentno pamćenje i praćenje lica.

PAMETNA PRETRAGA

Uređaj može biti podešen da se fokusira na određeni objekat kada označite željenu oblast kretanja. Nevažni objekti će biti preskočeni ili ubrzani u cilju poboljšanja efikasnosti pretrage.

PAMETNA PRETRAGA ZA ANALOGNE KANALE

Podržava pametnu pretragu za sve analogne kanale, nema potrebe za zamenom analogne za mrežnu kameru da biste imali pristup pametnim opcijama.

INTELIGENTNA ANALIZA ZA ANALOGNE KANALE

Praktični dizajn pametne analize za analogne kanale. Svi analogni kanali podržavaju perimetar i detekciju provale.

CLOUD DODATAK

Automatskim ili ručnim odabirom se deponuju informacije na cloud server koji se automatski obnavlja čim nova verzija postane dostupna.

RIBLJE OKO (FISHEYE)

Model riblje oko je dostupan i koristi se uglavnom tamo gde je potrebno praćenje širokih uglova, kao što su hodnici, supermarketi itd.

EPOE

Sa unapređenom POE (power over ethernet) tehnologijom moguće je napajanje preko ethernet-a i do 200 metara. Napredak je veliki a instalacija laka.

POS (poslovni softwer)

POS se može dodati na NVR RS232 preko TCP/IP protokola ili direktnog TCP/IP integracijskog protokola. Jedan NVR može istovremeno da radi sa 4 POS terminala i da prima podatke sa neograničenog broja video kanala. Takođe podržava i pretragu ključnih reči za pronalaženje ciljne datoteke.

Baziran na najnaprednijoj SOC tehnologiji i najnaprednijem sistemu u ovoj oblasti, N9000 usvaja novi dizajn GUI-a i unapredjuje način pametnog upravljanja kamerama. To je centralizovani sistem upravljanja video nadzorom sa izuzetnim performansom i visokim kvalitetom posebno dizajniranim za mrežni video nadzor.

FLEKSIBILNA AUTORIZACIJA KORISNIKA

Poseduje prilagođenu listu za podešavanje dozvole pristupa, podeljenu u dve grupe: lokalno i daljinsko podešavanje. Pojedina ključna podešavanja su veoma praktična, npr pristup kanalima i zvuku.

NVR U IPC WEB KANAL

možete direktno da se ulogujete na IPC mrežnog klijenta, kroz POE NVR mrežnog klijenta što je značajno jednostavnije za IPC podešavanje.

RAID

podržani su RAID 1, 5, 6 i 10.

DOSTUPAN API ZA BILO KOJI VID INTEGRACIJE

SIGURNOST MREŽE

Koriste se ARP, SYN i PING, metodi sprečavanja prevare, i primenjuju se novi principi postavljanja lozinki u cilju zaštite sigurnosti mreže.

RTSP STRIMOVANJE U STARVNOM VREMENU

Podržava strimovanje u realnom vremenu uz mogućnost praćenja više strimova sa jedne IP adrese.

Odlična primena za IPC sa slabom ONVIF integracijom i veoma je pogodan kao klijent za praćenje sa drugih NVR i DVR-ova i softwere trećih lica.

POTPUNO ISPUNJAVA USLOVE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA