WiFi modul
Com WiFi

Tastatura Excel RKP
December 6, 2015
Bežični senzor Premier 360 QD-W
December 6, 2015

Proizvođač: Texecom, Velika Britanija

Texecom

Broj artikla: Com WiFi Vrsta

– WiFi modul kompatibilan sa centralama serije Premier, Premier Elite sa FW V16.12.
– Omogućava bežičnu vezu među centralama i lokalnu bežičnu mrežu.
– Predviđen za daljinsku komunikaciju i monitoring posredstvom softvera Wintex/Montex mobilnom aplikacijom.