Kućište
TS-826HB

Kućište TS-807AHB
May 13, 2013
Nosač TS-601
May 13, 2013

Broj artikla: TS-826HB Vrsta

– Аluminijumsko kućište za spoljašnju montažu s grejačem i ventilacijom,
– IP 66,
– 178 x 158 x 400mm,
– bočno otvaranje,
– s nosačem TS-610,
– Skriveno vođenje kablova.