Senzor
Impaq S White

Senzor Exodus FT90
November 7, 2021
Senzor Impaq S Brown
November 7, 2021

Proizvođač: Texecom, Velika Britanija

Texecom

Broj artikla: Impaq S White Vrsta

– Vibracioni senzor.
– Beli.
– VIBER Accelerometer tehnologija – detekcija u sve tri ose kroz širok spektar matreijala, Digitalna obrada signala.
– 5 nivoa digitalnog podešavanja osetvljivosti.
– LED.
– Prevazilazi EN50131-2-8, Grade2.