Senzor
Impaq S Anthracite Gray

Senzor Impaq S Brown
November 7, 2021
Senzor Impaq SC Brown
November 7, 2021

Proizvođač: Texecom, Velika Britanija

Texecom

Broj artikla: Impaq S Anthracite Gray Vrsta

– Vibracioni senzor.
– Sivi.
– VIBER Accelerometer tehnologija – detekcija u sve tri ose kroz širok spektar matreijala, Digitalna obrada signala.
– 5 nivoa digitalnog podešavanja osetvljivosti.
– LED.
– Prevazilazi EN50131-2-8, Grade2.