Auto alarm M3CH R84
September 29, 2013
Senzor GUARDIAL UL
September 29, 2013

C4, Poljska

Broj artikla: SEC 05 Vrsta

– Beskontaktni imobilajzer.
– Blokada paljenja preko dva ugrađena releja sa 1 x N.O. i 1 x N.C. kontaktima.
– Automatska aktivacija 20 sec. nakon isključenja kontakta automobila.
– Isključenje pomoću RF tagova ili putem PIN koda i servisnog tastera.
– Dva transpondera za autorizaciju.