Proširenje
Premier Elite 60iXD

Proširenje Premier Elite OP16
October 16, 2013
LED tastatura Premier RKP4
October 16, 2013

Proizvođač: Texecom, Velika Britanija

Texecom

Broj artikla: Premier Elite 60iXD Vrsta

– Proširenje Premier Elite 60iXD,
– kompatibilno sa serijama Premier i Premier Elite,
– 60 dopunskih adresa,
– u kućištu,
– Plug-On (Local & Network BUS režim),
– modul koji predstavlja dva ID lanca od kojih svaki 30 ID biscuits,
– EN50131-1 Grade3, EN50131- 3 Grade3