Licenca Add 20 Doors
April 14, 2022
Modul GARDiS G4-EXT
April 14, 2022

TDSi, Velika Britanija

Broj artikla: GARDiS G2 Vrsta

– Network/Web Embedded Master Kontroler za 2 vrata sa kućištem i napajanjem 5A.
– 2 do 4 TDSi čitača; 5000 korisnika, do 50000 korisnika sa GARDiS Software-om;
– Ulazi: 1 po vratima, dodatni dostupni dodavanjem I/O modula;
– Izlazi: 3 kontrolna releja 1A/12V – 1A/24V;
– Do 10 bežičnih brava – Aperio / Smart Intego;
– Do 10 Slave uređaja;
– 8 opcionih I/O modula;
– Kontrola Liftta sa opcionim I/O za do 80 spratova;
– Multiprotokol RS485 Wiegand i Clock&Data;
– IP RS484 komunikacija između Slave uređaja.
– Univerzalni čitač – dekoder.
– Radno okruženje 0° do 50°C, 0% do 95% vlažnosti.
– Dimenzije (170x116x40)mm, 257g.