Javljač požara MG-2100.M
February 8, 2017
Javljač požara MGR-2500
February 8, 2017

Proizvođač: Mavili, Turska

mavili

Broj artikla: MGR-2100 Vrsta

– Optičko-dimni javljač s relejnim izlazom,
– 2 LED indikatora,
– izlaz za paralelni signalizator,
– zaštita od elektromagnetnih smetnji, materijal ABS,
– bela boja.
– Radna temperatura -10÷+50ºC.
– Dimenzije ф100/50 mm.
– Napajanje 12/24V/48 DC, 30mA max.(u stanju alarma).
– Relejni izlaz: normalno zatvoren, 100mA / 50V.