IP Kamera TD-9322A3-LR
April 22, 2020
Profesionalni CMS N2.0
April 22, 2020

Proizvođač: TVT, Kina

TVT

– Softver za video nadzor SuperLivePlus za mobilne telefone sa operativnim sistemima Android, iOS, Windows mobile, Blackberry,
– Pregled snimka i upravljanje hibridnim DVR, HD_TVI DVR, NVR i IP kamerama.
– Podržava pretragu urađaja u LAN mreži, automatski up date bez reinstalacije i automatski izbor Mainstream/Substream.