Bežična centrala
WL31TG

Modem STM200
September 29, 2013
Bežična tastatura KP30WL
September 29, 2013

Proizvođač: Elkron, Italija

Elkron

– Bežična centrala sa dvosmernom komunikacijom.
– Integrisana LCD tastatura.
– Displej sa 32 simbola – dvoredni.
– Back light.
– 2 relejna izlaza sa 2 ОС na poči.
– Podržava senzore ХХ 30WL serije.
– Do 32 bežična senzora ili 96 adresabilnih (pri korišćenju eksternih ulaza na MM30WL), 4 particije.
– Do 8 tastatura i/ili daljinskih upravljača.
– Do četiri spoljne sirene.
– Visok stepen sigurnosti dvosmerne komunikacije.
– Radna frekvencija 434 MHz.
– Sa kućištem i baterijom 2х3.6V Li.
– Pokrivenost do 500m.